Psalmen 121

Ik kijk omhoog naar de bergen. Waar vandaan kan ik hulp

8 verzen

Psalmen 121:1

Ik kijk omhoog naar de bergen. Waar vandaan kan ik hulp

Een lied Hammaaloth. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal.

Psalmen 121:2

Mijn hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Psalmen 121:3

Hij zal uw voet niet laten wankelen; uw Bewaarder zal niet sluimeren.

Psalmen 121:4

Ziet, de Bewaarder Israels zal niet sluimeren, noch slapen.

Psalmen 121:5

De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw, aan uw rechterhand.

Psalmen 121:6

De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts.

Psalmen 121:7

De HEERE zal u bewaren van alle kwaad; uw ziel zal Hij bewaren.

Psalmen 121:8

De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid.

Psalmen 122