Psalmen 120

Toen ik in nood zat, riep ik naar de Here en Hij gaf mij

7 verzen

Psalmen 120:1

Toen ik in nood zat, riep ik naar de Here en Hij gaf mij

Een lied op Hammaaloth. Ik heb tot den HEERE geroepen in mijn benauwdheid, en Hij heeft mij verhoord.

Psalmen 120:2

O HEERE! red mijn ziel van de valse lippen, van de bedriegelijke tong.

Psalmen 120:3

Wat zal U de bedriegelijke tong geven, of wat zal zij U toevoegen?

Psalmen 120:4

Scherpe pijlen eens machtigen, mitsgaders gloeiende jeneverkolen.

Psalmen 120:5

O, wee mij, dat ik een vreemdeling ben in Mesech, dat ik in de tenten Kedars wone.

Psalmen 120:6

Mijn ziel heeft lang gewoond bij degenen, die den vrede haten.

Psalmen 120:7

Ik ben vreedzaam; maar als ik spreek, zijn zij aan den oorlog.

Psalmen 121