Psalmen 93

De Here is de grote Koning, Hij is bekleed met koninklijke waardigheid. Zijn

5 verzen

Psalmen 93:1

De Here is de grote Koning, Hij is bekleed met koninklijke waardigheid. Zijn

De HEERE regeert, Hij is met hoogheid bekleed; de HEERE is bekleed met sterkte, Hij heeft Zich omgord. Ook is de wereld bevestigd, zij zal niet wankelen.

Psalmen 93:2

Van toen af is Uw troon bevestigd, Gij zijt van eeuwigheid af.

Psalmen 93:3

De rivieren verheffen, o HEERE! de rivieren verheffen haar bruisen; de rivieren verheffen haar aanstoting.

Psalmen 93:4

Doch de HEERE in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van grote wateren, dan de geweldige baren der zee.

Psalmen 93:5

Uw getuigenissen zijn zeer getrouw; de heiligheid is Uw huize sierlijk, HEERE! tot lange dagen.

Psalmen 94